Hva er kjøreregler for alkoholbruk?

Hva er normal rusbruk, og når vet man at et en person drikker for mye? Det er ikke alltid lett å vite hvor grensene går. Når dere sammen diskuterer dere frem til hvilke holdninger man skal ha til rusbruk, kaller vi det for kjøreregler eller ruspolicy. Disse er med på å skape trygghet og forutsigbarhet.

Vil du prøve å lage noen kjøreregler for alkohol i din organisasjon?

Start med å diskutere hvilke holdninger organisasjonen skal ha til alkohol. Inkluder medlemmene i diskusjonen.

 • Hva er akseptabel bruk, og når er bruken uakseptabel?
 • Hva kan vi gjøre for å motvirke drikkepress?
 • Aksepterer vi at medlemmene er ruset når de arbeider?
 • Hvordan skal vi legge til rette for et godt sosialt miljø?
 • Hva har en leder ansvar for, og hva har man ikke ansvar for?
 • Hva skjer hvis noen er bekymret for et annet medlems rusbruk?
 • Når og med hvem kan vi snakke om rus i organisasjonen?
 • Hva skjer hvis noen bryter kjørereglene vi har blitt enige om?
 • Hvilke holdninger har vi til illegale rusmidler?

Vi tilbyr kurs i å utvikle kjøreregler for rus i foreninger

Ønsker du å ha retningslinjer for alkohol- og rusbruk i din forening? Vi fasiliterer workshoper der dere blir enige om hvilken alkoholkultur dere ønsker. Dette omfatter:

 • Hvorfor ha en ruspolicy?
 • Rusbruk – en privatsak?
 • Tilrettelagt gruppearbeid
 • Oppbygging av rammeverk
 • Retningslinjer tilpasset din forening

Kontakt oss for å avtale et kurs i din organisasjon!

Eksempler på kjøreregler

I Sverige har mange av studentorganisasjonene og organene egne alkoholpolicyer. Her er noen av de som er i bruk:

Alkoholpolicy i studentfestivalen ISFiT i Trondheim

Alkoholpolicy i studentkåren ved Gøteborg Universitet

Alkoholpolicy i Kalmers studentkår

Handlingsplan i Kalmers studentkår

Alkoholpolicy ved Malmø studentkår

Alkoholpolicy ved Blekinge Studentkår