Lykkepromille tilbyr seminar og kurs for studenter og ansatte som arrangerer fadderuker:

Nasjonalt fadderseminar arrangeres i mars, med fadderledere og ansatte fra hele landet. Tema for seminarene kan omhandle: Planlegging av arrangementer, inkluderende fadderuke, markedsføring, personalhåndtering, sikkerhet og rekruttering. I tillegg blir deltakerne presentert for forskjellige best practices fra landet rundt. Seminaret varer én dag.

Regionale fadderseminar for fadderstyrer arrangeres i samarbeid med lokale samskipnader/læresteder. Tema for kursene er ofte de samme som på nasjonalt fadderseminar, men tilpasset lokale forhold. Seminaret varer en halv eller en hel dag.

Lokale fadderkurs for faddere (bestilles av faddersjef/ansatte lokalt). Kurset tar for seg alkohols fysiske, psykiske og sosiale effekter og fadderrollen. Kort fadderkurs (uten diskusjonsoppgaver) varer 45 min, langt fadderkurs (med diskusjonsoppgaver) varer 1,5 time.

– Ruspolicy workshop: Om din fadderorganisasjon ønsker å skrive ned noen kjøreregler på hvordan dere ønsker at alkoholkulturen skal være, kan dere ta kontakt med oss om fasilitering av workshop. Kurset varer 3 timer.

Den nødvendige samtalen: Som ansvarlige for arrangering av fadderuka, kan det hende at du må ta en samtale med noen som har det, eller gjør det vanskelig. Vi tilbyr kurs i samtaleteknikk for studenter med lederansvar, der fokuset ligger på hvordan planlegge, gjennomføre og følge opp en samtale med en fadder som har det vanskelig eller skaper utfordringer. Kurset varer 3 timer.

Holde fadderkurs selv:

Mange fadderstyrer arrangerer kurs for fadderne, ofte i samarbeid med lærested/studentsamskipnad. Det kan være lurt å være tidlig ute – da er det lettere å etablere forventninger og ideer om hva en fadderuke skal være.

Det er viktig at fadderstyret er klar på hvilke holdninger de ønsker i fadderuken. Forventningene til fadderne bør være definerte, og grensene tydelig opptrukket. Det er lurt å diskutere dette på forhånd i fadderstyret. Følg gjerne fadderstyre-workshopen før dere begynner å planlegge kurset for fadderne.

På forhånd bør fadderstyret diskutere:

 • Skal kurset være obligatorisk?
 • Hvordan skal vi sørge for at alle fadderne blir informert om kurset?

Hvilke elementer kan kurset inneholde?

 • Hilsen fra ledelsen/forventninger fra lærestedet
 • Gruppedynamikk/rolleforståelse
 • Kulturforståelse/inkludering
 • Psykisk helse/synlige og usynlige identitetsmarkører
 • Alkohol og drikkepress i studentmiljøet
 • Innlegg fra Politi/Lensmann: situasjoner som kan oppstå i fadderuken, beredskap.
 • Innlegg fra velforeningene eller naboer: hvordan ta hensyn til naboene, vorspiel osv.
 • Førstehjelpskurs
 • Verdiutsagnøvelse eller andre øvelser som skaper diskusjon
 • «Case»-arbeid
 • Teambuildingsøvelser
 • Myldre over leker man kan leke istedenfor drikkeleker, eller aktiviteter man kan planlegge med faddergruppa

Lykkepromille har holdt flere av disse kursene. Kontakt oss gjerne for tips og innspill.

Vårt digitale fadderkurs:

Vi i Lykkepromille har arbeidet med fadderkurs i mange år, og i disse tider har vi forsøkt å få et av våre kurs på nett. Håper du lærer noe nytt, og at enda flere fadderbarn blir inkludert i din faddertid!

Dersom dere ønsker at vi holder kurs for din forening på Zoom, eller har andre spørsmål kan dere kontakte oss på post@lykkepromille.no.