lykkepromille

Om oss

Prosjekt Lykkepromille er et alkoholforebyggende prosjekt med studenter som målgruppe. Vårt mål er å redusere de negative konsekvensene av alkohol i studentmiljøet. Vi mener at det kan finnes både positive og negative effekter av alkoholen. I samarbeid med studentorganisasjoner og læresteder leter vi oss frem til balansen mellom disse.

Studentmiljøet skal ha plass til alle, enten de drikker eller ikke. Ved å holde oss til «lykkepromillen» unngår vi mye av risikoen forbundet med det å drikke alkohol. Samtidig gjør vi det lettere for de av oss som ikke ønsker å drikke å være en del av fellesskapet. Med lykkepromille blir festen bedre for alle.

Nasjonal pådriver

Da Akan avsluttet sitt studentprosjekt i 2014 overtok Studentsamskipnaden i Bergen ansvaret som nasjonal pådriver for det rusmiddelforebyggende arbeidet for studenter. I juli 2016 tok Sit og prosjektleder i Trondheim, Christine Holm Berntzen, over rollen som nasjonal pådriver.

Den nasjonale pådriverrollen er en 50 % -stilling, som Helsedirektoratet opprettet som en ressurs for KoRuser og Studentsamskipnader som ikke har lokale prosjektledere som i Bergen og Trondheim.

Arbeidet til den nasjonale pådriveren består av å bistå og hjelpe til å igangsette prosesser og prosjekter rettet mot studenter og rus. Viktige samarbeidsaktører er KoRusene, Studentsamskipnadene, Universell, studentorganisasjoner og fadderordninger.

Nasjonal pådriver arrangerer også to årlige nasjonale konferanser: Lykkepromillekonferansen og et nasjonalt fadderseminar.

Hva kan vi bistå med?

  • Bestilling av Lykkepromillemateriell (plakater, kort, AUDIT)
  • Foredrag/innlegg på møter/seminar
  • Fadderkurs
  • Erfaringsutveksling – hvilke utfordringer møter vi på, hvilke tiltak fungerer?
  • Utvikling av ruspolicy for studentforeninger
  • Kurs i den nødvendige samtalen for studentforeninger

For spørsmål eller henvendelser, kontakt Christine på tlf: 45 23 01 66 eller epost: christine.h.berntzen@sit.no

Lokale prosjektstillinger

Prosjekt Lykkepromille startet i 2012 som en lokal avgreining av Akan studentprosjekt. En prosjektstilling ble opprettet ved Studentsamskipnaden i Bergen. Høsten 2013 fantes nok en prosjektstilling ved Studentsamskipnaden i TrondheimFor å høre mer om hvordan vi jobber lokalt, kontakt:
Prosjektleder i Bergen: Ingvill Skjold-Thorkildsen: Ingvill.Skjold-Thork@sib.no
Prosjektleder i Trondheim: Christine Holm Berntzen: Christine.H.Berntzen@sit.no

Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet og forankret i et faglig samarbeid med Kompetansesenter for rus Bergen og Kompetansesenter for rus Midt-Norge.

Våre kurs og workshops
  • Kurs i Den nødvendige samtalen
  • Fadderkurs
  • Workshop i alkoholpolitikk (studentorganisasjoner)
  • Lykkepromilleinnlegg

Kontakt oss gjerne på post@lykkepromille.no