Tidlig intervensjon

Alkoholvanene våre er en del av livsstilen vår på lik linje med kosthold, fysisk aktivitet og søvn. Likevel kan det oppleves som mer påtrengende å spørre noen hvor mye de drikker, enn hvor mye de sover eller hva de spiser. Her er litt informasjon til deg som jobber med studenthelse, og som synes at alkoholvaner er et utfordrende tema.

I Norge har rundt 2 av 5 studenter en måte å drikke på som er forbundet med risiko. For denne gruppen kan et spørsmål om alkoholvaner være nok til å motivere til endring.

AUDIT – et kartleggingsverktøy

AUDIT er et internasjonalt anerkjent verktøy for å kartlegge bruken av alkohol, og brukes som grunnlag for samtaler om alkohol. De standardiserte spørsmålene gjør at samtalen kommer inn på de viktigste temaene for risikofylt, problematisk eller skadelig bruk av alkohol.

Du trenger ingen opplæring eller tilhøre noen spesifikk profesjon for å kunne bruke verktøyet, men det er viktig at du føler seg trygg på å snakke om alkoholproblemer.

AUDIT-testen

AUDIT på nett – med mulighet for å lagre resultatene

Motiverende intervju (MI)

Vil du lære mer om å snakke om alkoholproblemer? Motiverende intervju er en samtalemetodikk som er utviklet for å samtale om problematisk bruk av alkohol. Metoden er utviklet på grunnlag av forskning på hvordan vi endrer adferd. Målet med samtalen er å styrke personens egen motivasjon til for eksempel å slutte å røyke, begynne å trene eller drikke mindre alkohol.

Det holdes egne kurs i Motiverende intervju ved de fleste regionale kompetansesentre for rus. Se oversikt over ditt regionale kompetansesenter her.

Denne nettsiden tilbyr en god innføring i metoden. Her kan du også se filmer av eksempelsamtaler om rus.