Faddervaktordningen

Faddervaktordningen ble startet i Bergen i 2013. I 2014 ble den for første gang gjennomført i Trondheim. Erfaringene er at ordningen gjør fadderbarna tryggere og byen roligere. Faddervaktordningen sørger for trygge gater, hjelper fadderbarn som ikke kan ta vare på seg selv og deler ut vann og mat til slitne fadderbarn. Faddervaktordningen er der for studentene: Mange er nye i byen og synes det er vanskelig å orientere seg – selv uten promille. Samtidig har Faddervaktordningen stor symbolverdi: Den viser resten av byen at studentene tar ansvar.

Vil du lage din egen faddervaktordning? Slik gjør du:

 1. Rekrutter faddervakter! Påmeldingskjemaet spres gjennom fadderstyrene og på Facebook. Hvert fadderstyre har ansvar for å stille med folk til hver vakt. Rekrutter også blant ansatte ved lærested og studentsamskipnad.
 2. Finn sponsorer. Erfaringene fra Trondheim og Bergen er at mange utesteder og butikker ønsker å assosiere seg med fadderuken. I Trondheim var Faddervaktordningen sponset av et serveringssted, slik at både faddervakter og fadderbarn fikk utdelt mat.
 3. Del ut vann! Kanskje kan kommunen stille med en stor vanntank eller flasker? Kan samskipnaden stille med kopper?
 4. Vær synlig i bybildet. Avgrens noen områder som faddervaktene kan patruljere.
 5. Ha en bil tilgjengelig til frakt av utstyr.
 6. Sørg for god kommunikasjon. I Bergen har faddervaktordningen en egen vakttelefon, og telefonnummeret til denne gis til alle fadderbarna. Noen fadderstyrer trykker til og med telefonnummeret på fadderbåndene som blir utdelt.
 7. Bruk vester eller noe annet synlig, slik at alle ser hvem som er faddervakter.
 8. Sett opp en stand på et sentralt område. Her kan du dele ut mat, vann og oppmuntring til slitne fadderbarn. Det er ofte nødvendig å søke kommunen om tillatelse for dette.

Aktuelle samarbeidspartnere:

 • Kommunens renholdsetat. Gi kommunen oversikt over hvilke offentlige områder og parker som skal benyttes, og når. Kanskje de kan sette ut ekstra søppelspann?
 • Vann- og avløpsetaten. Kan kanskje sponse dere med vann dere kan gi ut til fadderbarna?
 • Politiet. Ha god kommunikasjon med Politiet, i tilfelle uhellet er ute. Gi Politiet informasjon om hvor de største festene arrangeres, slik at de kan være til stede for å passe på. I Bergen ser man gode resultater av synlig politi under fadderuken.
 • Utestedene. I blant hender det at fadderbarn blir kastet ut av utesteder på grunn av fyll. Hvis vaktene på utestedene har telefonnummeret til faddervaktene, kan noen ta seg av vedkommende.
 • Serveringssteder/butikker. I Trondheim blir både fadderbarn og faddervakter sponset med mat.
 • Natteravnene.

For spørsmål rundt faddervaktordningen, kontakt Lykkepromille