Er du bekymret for en annen i foreningen, men usikker på hvordan du skal gå fram?

Som leder eller personalansvarlig i en studentorganisasjon kan det skje at du opplever å være bekymret for en annen i organisasjonen, eller at du må løse opp i en konflikt. Men hvordan gå fram?

Kurset «Den nødvendige samtalen» retter seg mot ledere og personaleansvarlige i studentorganisasjoner. Det er et konkret verktøy som gir innspill til hvordan forberede, holde og følge opp en samtale med et medlem som gjør det vanskelig eller har det vanskelig. Vi kommer gjerne til din organisasjon for å holde kurs – ta kontakt her! 

Ti tips til deg som skal ha en nødvendig samtale

Forberedelse
–   Sett deg et mål for møtet og lag en liste over ting du vil snakke om.
–   Forsøk å ta utgangspunkt i konkrete situasjoner – helst noe du selv har observert.
–   Finn ut hvem som skal delta og hvor dere skal møtes. Velg et nøytralt sted.

Gjennomføring
–   La vedkommende fortelle sin side av saken. Still åpne spørsmål og lytt. Ikke anklag.
–   Gi rom for tenkepauser – noen trenger mer tid på å bearbeide tilbakemeldinger.
–   Oppsummer til slutt: bli enige om hva dere har blitt enige om.

Oppfølgning
–   Vær tilgjengelig etterpå, og følg opp målene dere ble enig om i samtalen.
–   Kall inn til et nytt møte for å følge opp.
–   Ikke blir terapeut – sett grenser for hva du kan gjøre. Henvis ved behov.
–   Husk taushetsplikten!

En stor andel av studentene drikker for mye – og studenter som er aktive i studentorganisasjoner drikker mer. Vil du la medlemmene dine teste om de drikker for mye? Last ned AUDIT-testen fra Verdens helseorganisasjon!