4 av 5 studenter er enige i at det er morsommere på fest med alkohol.