Gratulerer med å ha valgt et fadderstyre!

Å sette sammen en trygg, inkluderende og underholdende fadderuke kan være både krevende, utfordrende og spennende. Men én ting er sikkert – det blir mye lettere hvis hele styret trekker i samme retning.

Denne workshopen kan dere bruke til å diskutere dere frem til hvordan deres fadderuke skal være.

Vi anbefaler at workshopen gjennomføres tidlig i arbeidet, gjerne med én gang styret er satt. Workshopen kan også gjennomføres i samarbeid med lærestedet.

Workshop for fadderstyret

Trinn 1: Bli enige

Diskuter dere frem til svar på spørsmålene under. Noter ned alt dere blir enige om.

 1. Hvorfor arrangerer vi fadderuken?
 2. Hva har en fadder ansvar for?
 3. Hva har en fadder ikke ansvar for?
 4. Skal fadderuken være «for alle»? Hvem er i så fall «alle»? Hva med de som er introverte?
 5. Hva er positivt med alkohol i fadderuken?
 6. Hva kan være negativt med alkohol i fadderuken?
 7. Hva er drikkepress, og hvordan skapes det?
 8. Hvem har ansvar for de som drikker «for mye»?

Trinn 2: Konkretiser

Hvilke konsekvenser skal dette få…

 1. a) … i programmet for uken

Stikkord:

 • Den første dagen – hvordan inkludere alle i faddergruppen fra begynnelsen?
 • Faglige, kulturelle, sportslige arrangement. Dagarrangement. Alkoholfokusfrie arrangementer.
 • «Risikoarrangementene» og sikkerhetsrutiner/beredskap
 1. b) … overfor fadderne

Stikkord:

 • Rekruttering av faddere
 • Kommunikasjon med fadderne: hvilken informasjon må gis, og når, hvordan man kommuniserer med fadderbarn
 • Opplæring/bevisstgjøring av fadderne
 • Eventuell oppfølgning av krav og forventninger

Last ned PDF her:
Workshop fadderstyre