Hva er kjøreregler for alkoholbruk?

Det er ikke alltid lett å vite hvor grensene går: Hva er normal rusbruk, og når vet man at et medlem drikker for mye? Når medlemmene og styret sammen diskuterer seg frem til hvilke holdninger man skal ha til rusbruk, kaller vi det for kjøreregler eller ruspolicy. Noen kjøreregler for håndtering av problematisk rusbruk kan skape trygghet og forutsigbarhet for medlemmene.

Vil du prøve å lage noen kjøreregler for alkohol i din organisasjon?

Start med å diskutere hvilke holdninger organisasjonen skal ha til alkohol. Forsøk å inkludere medlemmene i diskusjonen.

 • Hva er akseptabel bruk, og når er bruken uakseptabel?
 • Hvilke holdninger har vi til illegale rusmidler?
 • Hva kan vi gjøre for å motvirke drikkepress?
 • Aksepterer vi at medlemmene er ruset når de arbeider?
 • Hvordan skal vi legge til rette for et godt sosialt miljø?
 • Hva har en leder ansvar for, og hva har man ikke ansvar for?
 • Hva skjer hvis noen er bekymret for et annet medlems rusbruk?
 • Hvilke arenaer har vi for å snakke om rus i organisasjonen?
 • Hva skjer hvis noen bryter kjørereglene vi har blitt enig om?

Vi tilbyr kurs i å utvikle kjøreregler for rus i foreninger

Ønsker du å ha retningslinjer for alkohol- og rusbruk i din forening? Vi hjelper deg med å utvikle verktøy for å bli enig om hvilken alkoholkultur man ønsker i foreningen! Innhold er blant annet:

 • Hvorfor ha en ruspolicy?
 • Rusbruk – en privatsak?
 • Tilrettelagt gruppearbeid
 • Oppbygging av rammeverk
 • Retningslinjer tilpasset din forening

Kontakt oss for å avtale et kurs i din organisasjon!

Eksempler på kjøreregler

I Sverige har mange av studentorganisasjonene og organene egne alkoholpolicyer. Her er noen av de som er i bruk:

Alkoholpolicy i studentfestivalen ISFIT i Trondheim

Alkoholpolicy i studentkåren ved Gøteborg Universitet

Alkoholpolicy i Kalmers studentkår

Handlingsplan i Kalmers studentkår

Alkoholpolicy ved Malmø studentkår

Alkoholpolicy ved Blekinge Studentkår