Faddere: rekruttering og kontrakt

På enkelte lærersteder knives studentene om å få være faddere, på andre lærersteder må man mase og lokke. Uansett forhold, er det viktig å være tydelig på hva det vil si å være fadder allerede i rekrutteringen. Ofte er det de fadderbarna som syntes festingen var morsomst som ønsker å være fadder året etter. Det kan skape en uheldig trend.

Når du rekrutterer faddere bør du være tidlig ute. Hvis du sliter med rekrutteringen kan du arrangere stands og reklamere før forelesningene. Har dere filmer eller bilder fra fjorårets fadderuke, kan du dele disse for å minne studentene på hvor gøy fadderuken er. Eller hva med å arrangere en konkurranse?

Noen steder lager de kontrakter eller retningslinjer for fadderne. Her er noen eksempler på kontrakter som ble brukt i 2014 og 2015. La deg gjerne inspirere i arbeidet med å lage en fadderkontrakt! Husk at det er viktig å revidere kontrakten jevnlig. Kanskje bør dere også diskutere hva som skal skje hvis retningslinjene brytes?

Fadderkontrakt fra Volda

Retningslinjer for faddere i linjeforeningen EMIL ved NTNU

Fadderkontrakt for faddere på NHHS