Fadderkurs

Mange fadderstyrer arrangerer kurs for fadderne. Noen steder er det lærestedet som arrangerer kurs, andre steder er det fadderstyrets ansvar. Mange arrangerer kurs i august, men noen begynner allerede på vårsemesteret. Det kan være lurt å være tidlig ute – da er det lettere å etablere forventninger og ideer. Hvis en fadder går hele sommeren og planlegger en stor festuke i slutten av august, kan det være vanskeligere å overbevise vedkommende om å holde seg edru nok til å passe på andre.

Det er viktig at fadderstyret er klar på hvilke holdninger de ønsker i fadderuken. Forventningene til fadderne bør være definerte, og grensene tydelig opptrukket. Det er lurt å diskutere dette på forhånd i fadderstyret. Følg gjerne fadderstyre-workshopen før dere begynner å planlegge kurset for fadderne.

Som fadderstyre kan det være vanskelig å være «de som ødelegger festen». Da kan det være lurt å ha ledelse, politi eller studentrådgiveren i samskipnaden i ryggen – så er ikke fadderstyret alene om å forsvare upopulære beslutninger.

På forhånd bør dere også diskutere:

 • Skal kurset være obligatorisk?
 • Hvordan skal vi sørge for at alle fadderne blir informert om kurset?

Hvilke elementer kan kurset inneholde?

 • Hilsen fra ledelsen/forventninger fra lærestedet
 • Gruppedynamikk/rolleforståelse
 • Kulturforståelse/inkludering
 • Psykisk helse/synlige og usynlige identitetsmarkører
 • Alkohol og drikkepress i studentmiljøet
 • Innlegg fra Politi/Lensmann: situasjoner som kan oppstå i fadderuken, beredskap.
 • Innlegg fra kommunen, f.eks. renholdsetaten eller skjenkekontoret
 • Innlegg fra velforeningene eller naboer: hvordan ta hensyn til naboene, vorspiel osv.
 • Førstehjelpskurs
 • Kurs i mediehåndtering
 • Verdiutsagnøvelse eller andre øvelser som skaper diskusjon
 • «Case»-arbeid
 • Teambuildingsøvelser
 • Myldre over leker man kan leke istedenfor drikkeleker, eller aktiviteter man kan planlegge med faddergruppa

Lykkepromille har holdt flere av disse kursene. Kontakt oss gjerne for tips og innspill.