Det finnes mange aktører som arbeider med studenter og/eller rus lokalt og nasjonalt. Start et nettverk for å forene de gode kreftene!

Hvorfor ha studentrusnettverk?

I Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (2010 og 2014) rapporterer et flertall av studentene at de synes det drikkes for mye i studentmiljøet. Mange steder finnes det allerede aktører som jobber forebyggende mot studenter. Målet for et nettverksmøte bør være å samle disse for:

 • Erfaringsoverføring og kunnskapsdeling
 • Samarbeid mellom aktørene
 • Kompetanseheving

Hvem bør være med i rusnettverket?

Medlemmer i rusnettverket jobber alle med problemstillinger knyttet til studenter og/eller rus, og har kunnskap fra ulike felt innenfor dette området og denne målgruppen. Eksempler på deltakere kan være:

 • Kompetansesenter for rus (finnes sju regionale sentre)
 • Studentpolitikere
 • Representanter fra studentpuber, fadderuken m.m.
 • Læringsmiljøutvalg-representanter fra læresteder
 • Studentrådgivere fra Studentsamskipnaden
 • Representanter fra kommunen (Politi, skjenkebevilgning, Rådmann, folkehelsekoordinator)
 • Representanter fra fylkeskommunen
 • Eventuelt representanter fra frivillige organisasjoner

Hva kan diskuteres i nettverket?

Vil du komme i kontakt med allerede eksisterende nettverk?

Trondheim – kontakt Christine Holm Berntzen for mer informasjon

Oslo – kontakt Anne-Marie Løseth for mer informasjon

KoRus Øst – kontakt Kristine Langmyr for mer informasjon

Bergen (nettverk knyttet til fadderuken) – kontakt Tine Øverseth Blomfeldt for mer informasjon