lykkepromille

Om oss

Studentmiljøet skal ha plass til alle, enten de drikker eller ikke. Ved å holde oss til lykkepromillen unngår vi mye av risikoen forbundet med det å drikke alkohol, og vi gjør det lettere for de av oss som ikke ønsker å drikke å være en del av fellesskapet: med lykkepromille blir festen bedre for alle.

Vi mener at det kan finnes både positive og negative effekter av alkohol, og i samarbeid med studentorganisasjoner og læresteder leter vi oss frem til balansen mellom disse. Lykkepromillen ligger et sted mellom 0,5 og 1 i promille — det er her produksjonen av dopamin (gledeshormonet) er størst og stimuleringen av lystsentrene overskygger den sløvende effekten.

Visste du at du skyver på toleransegrensen din hver gang du drikker over lykkepromillen? Toleranse påvirker hvilken rusfølelse du får av alkoholen, og dersom du har høy toleranse blir det vanskeligere å kjenne på den oppkvikkende rusen og lettere å drikke seg rett inn i den bedøvende. Du kan redusere toleransen ved å holde deg unna alkohol i en periode.

Lokale prosjektstillinger

Prosjekt Lykkepromille startet i 2012 som en lokal avgreining av Akans studentprosjekt. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet og forankret i et faglig samarbeid med Kompetansesenter for rus Bergen og Kompetansesenter for rus Midt-Norge.

Studentsamskipnader som jobber med Lykkepromilleprosjektet er:

For å høre mer om hvordan vi jobber lokalt, kontakt: post@lykkepromille.no

Nasjonal pådriver

Den nasjonale pådriverrollen er en 50 % -stilling, som Helsedirektoratet opprettet som en ressurs for KoRus og Studentsamskipnader som ikke har lokale prosjektledere som i Bergen og Trondheim.

Arbeidet til den nasjonale pådriveren består av å hjelpe  til å igangsette prosesser og prosjekter rettet mot studenter og rus. Viktige samarbeidsaktører er KoRus, Studentsamskipnadene, Universell, studentorganisasjoner og fadderordninger.

Nasjonal pådriver arrangerer også årlige nasjonale kurs og seminarer.

Hva kan vi bistå med?

  • Bestilling av Lykkepromillemateriell (plakater, kort, AUDIT)
  • Foredrag/innlegg på møter/seminar
  • Fadderkurs
  • Erfaringsutveksling – hvilke utfordringer møter vi på, hvilke tiltak fungerer?
  • Utvikling av ruspolicy for studentforeninger
  • Kurs i den nødvendige samtalen for studentforeninger

For spørsmål eller henvendelser, kontakt oss på: post@lykkepromille.no

Våre kurs og workshops
  • Fadderkurs
  • Den nødvendige samtalen
  • Workshop i alkoholpolitikk (studentorganisasjoner)
  • Lykkepromilleinnlegg

For spørsmål eller henvendelser, kontakt oss på: post@lykkepromille.no