Den nødvendige samtalen er en samtale med et medlem som gjør det vanskelig eller har det vanskelig – en personalsamtale rett og slett!

Når man har ansvar for en medlemsmasse kan man ofte komme opp i krevende situasjoner – ofte like krevende som i arbeidslivet. Men i motsetning til i arbeidslivet, har man som frivillig lite formell kompetanse. Dessuten kan det ofte oppstå rollekonflikter i en studentorganisasjon: man bor sammen, jobber sammen, studerer sammen, er venner og kanskje kjærester. Vi har laget et kurs for deg som vil stille forberedt til personalsamtalen: «Den nødvendige samtalen».

Kurset «Den nødvendige samtalen» retter seg mot frivillige som er personalansvarlige, eller sitter i styrer og har ansvar for medlemmer. Vi kommer gjerne til din organisasjon for å holde kurs – ta kontakt her!

Ti tips til deg som skal ha en nødvendig samtale

Forberedelse

  • Sett deg et mål for møtet og lag en liste over ting du vil snakke om.
  • Forsøk å ta utgangspunkt i konkrete situasjoner – helst noe du selv har observert.
  • Finn ut hvem som skal delta og hvor dere skal møtes. Velg et nøytralt sted.

Gjennomføring

  • La vedkommende fortelle sin side av saken. Still åpne spørsmål og lytt til hva medlemmet sier – ikke fremsett påstander eller anklager.
  • Gi rom for tenkepauser – noen trenger mer tid på å bearbeide tilbakemeldinger enn andre.
  • Oppsummer til slutt: bli enig om hva dere har blitt enig om.

Oppfølgning

  • Vær tilgjengelig etterpå, og følg opp målene dere ble enig om i samtalen.
  • Kall inn til et nytt møte for å følge opp.
  • Ikke blir terapeut – sett grenser for hva du kan gjøre. Du kan henvise til rådgivere eller psykologer i samskipnaden eller kommunen ved behov.
  • Husk taushetsplikten!

En stor andel av studentene drikker for mye – og studenter som er aktive i studentorganisasjoner drikker mer. Vil du la medlemmene dine teste om de drikker for mye? Last ned AUDIT-testen fra Verdens helseorganisasjon!